Tím Mediconet

Tomáš Zapletal
General Manager
Generálny riaditeľ
Bc. Ingrida Zapletalová
Operational and Marketing Manager
Prevádzková a marketingová riaditeľka
MUDr. Barbara Galbiati
Head Doctor
Primár polikliniky
 
Mgr. Alexandra Kovalčíková
Customer care officer
Staroslivosť o klientov
Bc. Alexandra Dorníková
Executive assistant
Asistentka riaditeľky