Najčastejšie otázky klientov

1. Keď sa chcem stať vašim klientom a mám svojho lekára, je potrebné si k vám preniesť zdravotnú dokumentáciu (zakapitovať sa)?
Ak sa rozhodnete pre ktorýkoľvek ročný zdravotný program (Biela, Modrá, Strieborná, Zlatá karta) nie je nutné sa u nás zakapitovať. V tomto prípade Vám  ale nemôžeme vystaviť doklad o dočasnej pracovnej neschopnosti  pre zamestnávateľa a za predpísané lieky budete musieť  zaplatiť v lekárni plnú sumu, t.j. sumu, ktorú u kapitovaného pacienta uhrádza príslušná zdravotná poisťovňa ako aj doplatok pacienta.
 
2. Máte zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami,  resp. je jedno v akej poisťovni som poistený/á?
Áno, poliklinika Mediconet má uzatvorené platné zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. Poskytované zdravotné služby nezávisia od zdravotnej poisťovne klienta.
 
3. Komu môžu byť poskytnuté informácie o mojom zdravotnom stave?
Informácie o zdravotnom stave sa poskytujú výhradne klientovi. S písomným súhlasom klienta (e-mail, alebo splnomocnenie), je možné informácie poskytnúť rodinnému príslušníkovi, resp. osobe, ktorú klient splnomocnil. Informácie o zdravotnom stave pediatrických pacientov sa poskytujú zákonnému zástupcovi dieťaťa.
 
4. Ako sa môžem objednať na vyšetrenie?
Objednať sa na vyšetrenie je možné každý pracovný deň počas ordinačných hodín prostredníctvom zákazníckej linky +421 2 32 17 12 11.
 
5. Keď si zakúpim jeden z ročných programov, ako prebieha prvá návšteva?
V prípade, že nás kontaktujete pre dohodnutie prvej návštevy, budete mať možnosť vybrať si svojho osobného lekára, ktorý Vám bude poskytovať nielen primárnu starostlivosť, ale bude zodpovedný aj za koordináciu následnej lekárskej starostlivosti špecialistov, vrátane zabezpečenia laboratórnych vyšetrení, návštevy odborných lekárov a v prípade nutnosti aj hospitalizácie.
 
6. Ako máte zabezpečené parkovanie?
Pre klientov polikliniky Mediconet máme zabezpečené parkovanie zadarmo priamo v budove. Vstup na parkovisko je z Hollého ulice, približne 20 metrov od križovatky Heydukova – Hollého, na ľavej strane. Pred vstupom do parkoviska je potrebné sa ohlásiť u vrátnika prostredníctvom intercomu, ktorý Vám povie číslo parkovacieho miesta.
 
7. Je možné počas roka zmeniť program ročnej starostlivosti: napríklad  z Bielej na Modrú kartu?
Klient má možnosť zmeniť program ročnej starostlivosti aj počas platnosti zmluvy. Stačí poslať žiadosť o zmenu ročného programu na  email adresu: info@mediconet.sk, alebo zavolať na zákaznícku linku +421 2 3217 1211. Zmena programu je platná od dátumu podpisu dodatku k zmluve.
 
8.  Doplnkové služby sú v cene daného ročného programu, alebo sa za tieto platí zvlášť?
Ročný program sa skladá z troch častí: preventívnej prehliadky, kontinuálnej zdravotnej starostlivosti a doplnkových služieb. V ročnom poplatku sú zahrnuté všetky uvedené  položky zdravotného programu.
 
9. Radi by sme sa s celou rodinou stali vašimi klientmi. Vybavíte presun/prenos zdravotnej dokumentácie všetkých členov rodiny k Vám?
Presun zdravotnej dokumentácie od Vášho lekára a od lekárov ostatných členov rodiny zorganizujeme na základe podpísania takzvanej kapitačnej dohody medzi Vami - pacientom a Mediconetom.
 
10. Môžem niekde ohodnotiť prácu personálu?
Na klinike v čakárni sú dotazníky, ktoré stačí vypísať a vhodiť do urny na to určenej, alebo na  email adresu: quality@mediconet.sk

11. Je PZS povinná pre každého zamestnávateľa?
Novela zákona č. 355/2007 Z. z. upravuje povinnosti zamestnávateľa týkajúce sa ochrany zdravia pri práci súvisiace so zabezpečením zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov. Najvýznamnejšou zmenou je povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť pre všetkých zamestnancov vo všetkých odvetviach hospodárstva zdravotný dohľad. Zdravotný dohľad zahŕňa celú činnosť pracovnej zdravotnej služby (ďalej len „PZS“) a to dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu vrátane výkonu cielených lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.