Profil

baner

Na Slovensku pôsobíme od roku 2009, kedy bola otvorená prvá a zatiaľ jediná poliklinika na „zelenej lúke“, v tom čase ešte pod značkou Medicover. Nájdete nás v centre Bratislavy, na Heydukovej ulici, kde sme sa presťahovali začiatkom roka 2014.Naše postupy a spôsoby zabezpečovania a organizácie zdravotných služieb striktne rešpektujú základné princípy lekárskej etiky a špecifík vzťahu medzi lekárom a pacientom. MEDICONET využíva najnovšie liečebné metódy s použitím moderných prístrojov a spolupráce s odborníkmi v príslušných medicínskych odboroch

Organizovaná lekárska starostlivosť, najmodernejšie prístrojové vybavenie, vysoká odbornosť personálu a individuálny prístup k našim klientom založený na partnerskom vzťahu - to všetko napĺňa naše poslanie.

U nás si máte možnosť vybrať svojho osobného lekára, ktorý Vám bude poskytovať nielen primárnu starostlivosť, ale bude zodpovedný aj za koordináciu následnej lekárskej starostlivosti špecialistov, vrátane zabezpečenia laboratórnych vyšetrení, návštevy odborných lekárov a v prípade nutnosti aj hospitalizácie.

Za dodržiavanie týchto postupov a princípov je zodpovedný manažment spoločnosti.

 
baner

Tomáš Zapletal
Managing Partner

 
baner

MUDR.Barbara Gabliati
všeobecný lekár pre dospelých
a internista.
Primárka polikliniky

baner

Mgr.Ľubica Reháková
Hlavná sestra

baner

Mgr.Lucia Sokolová
Vedúca recepcie
a klientského oddelenia