Profil spoločnosti

Na úvod by sme sa Vám radi predstavili. Na Slovensku pôsobíme od roku 2009, kedy bola otvorená prvá a zatiaľ jediná poliklinika na „zelenej lúke“, v tom čase ešte pod značkou Medicover. Nájdete nás v centre Bratislavy, na Heydukovej ulici, kde sme sa presťahovali začiatkom roka 2014.

Mediconet je poskytovateľom nadštandardnej ambulantnej starostlivosti prostredníctvom vlastných a partnerských zdravotníckych zariadení. 

Organizovaná lekárska starostlivosť, najmodernejšie prístrojové vybavenie, vysoká odbornosť personálu a individuálny prístup k našim klientom založený na partnerskom vzťahu - to všetko napĺňa naše poslanie. 

Naše postupy a spôsoby zabezpečovania a organizácie zdravotných služieb striktne rešpektujú základné princípy lekárskej etiky a špecifík vzťahu medzi lekárom a pacientom. Mediconet využíva najnovšie liečebné metódy s použitím moderných prístrojov, a spolupráce s odborníkmi v príslušných medicínskych odboroch.

Prvá návšteva – osobný lekár
V prípade, že nás kontaktujete pre dohodnutie prvej návštevy, budete mať možnosť vybrať si svojho osobného lekára, ktorý Vám bude poskytovať nielen primárnu starostlivosť, ale bude zodpovedný aj za koordináciu následnej lekárskej starostlivosti špecialistov, vrátane zabezpečenia laboratórnych vyšetrení, návštevy odborných lekárov a v prípade nutnosti aj hospitalizácie.