Dni zdravia

baner

Program realizovaný priamo vo Vašej spoločnosti.

Pripravili sme pre Vás program, ktorý je zameraný predovšetkým na prevenciu. Je zostavený tak, aby sa účastníci dozvedeli zaujímavou a zrozumiteľnou formou o rizikách ochorení a možnostiach prevencie proti nim.

Zdravie je základným predpokladom pre spokojný osobný a profesný život.

Vyšetrenie zraku prístrojom Visiolite

 • Vyšetrenie odporúčame ako doplnok preventívnej starostlivosti o zamestnancov pracujúcich prevažnú časť pracovnej doby s počítačom, prípadne s inou zobrazovacou technikou.
 • Daný prístroj je prenosný, umožňuje okamžitú tlač výsledkov merania.
 • Vyšetrenie realizuje zdravotná sestra s konzultáciou očného lekára.
Dĺžka vyšetrenia je cca 15 minút.
 

Vyšetrenie dermatoskopom

 • Vyšetrenie vykonáva dermatológ, realizuje sa v terénnych podmienkach (mimo ambulanciu) je zamerané na vyšetrenie kože a podozrivých kožných útvarov daným prístrojom.
 • Následne s Vami dermatológ odkonzultuje výsledok.
 • Pri podozrivých znamienkach odporučí ďalší postup formou výmenného lístka.
Dĺžka merania: približne 10 až 15minút/ osoba
 

Zdravé sedenie, alternatívy sedenia vo firme

 • Rozbor pohybových ťažkostí - napr. bolesti chrbta, obmedzená pohyblivosť, sedavý životný štýl, jednostranné preťažovanie (práca, šport, koníčky).
 • Odporučenie individuálneho pohybového programu, športu, vhodnej prevencie vzniku svalovej nerovnováhy a bolestivých stavov.
 • Do prednášky je zahrnutý nácvik sedenia na dynamickej podložke.
Konzultácia a poradenstvo s fyzioterapeutom: 10 minút/ osoba
 

Meranie rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení prístrojom Accutrend

 • Zmeranie hladiny tukov v krvi - cholesterol
 • Vyšetrenie glykémie (cukru) v krvi
 • Vyšetrenie cholesterolu
 • Vyšetrenie tlaku
 • Zmeranie BMI (index telesnej hmotnosti)

Seminár - zdravé sedenie v kancelárii a „Škola chrbta“

 • Pochopíte, prečo nesprávne sedenie môže negatívne vplývať na naše zdravie.
 • Odpovie Vám na otázku ako funguje chrbtica ?
 • Naučí Vás správnej korekcii držania tela.
 • Vyskúšate si jednoduché cvičenie vhodné na každý deň.
Dĺžka seminára: 60 minút Prednášajúci: fyzioterapeut