Tím Mediconet

Tomáš Zapletal
Generálny riaditeľ
Bc. Ingrida Zapletalová
Prevádzková a marketingová riaditeľka
MUDr. Barbara Galbiati
Všeobecný lekár pre dospelých, internista a primár polikliniky
 
Mgr. Ľubica Reháková
Hlavná sestra
 
Ingrid Marafková
Sestra
Iveta Koleková
Sestra
 
Mgr. Alexandra Kovalčíková
Staroslivosť o klientov
Lucia Sokolová
Klientsky poradca
Bc. Alexandra Dorníková
Asistentka riaditeľky