Celoročná zdravotná starostlivosť

Je služba poskytovaná klientom, ktorí vlastnia jednu z našich kariet. Systém poskytovania zdravotných služieb je rozdielny a podľa rozsahu sa delí do 4 základných úrovní – bieleho, modrého, strieborného a zlatého programu. Členská karta oprávňuje klienta k čerpaniu služieb v rámci konkrétneho programu starostlivosti.
 
BIELA MODRÁ STRIEBORNÁ ZLATÁ
Manažment zdravotnej starostlivosti (komplexná starostlivosť o pacienta)
Elektronická zdravotná karta
Individuálne poradenstvo na základe zistených skutočností, vrátane lab nálezov
Zabezpečenie vyšetrenia v externej sieti - zadarmo
Možnosť využitia zdravotných služieb aj v Českej republike
Program "Prečo moje telo horšie trávi" (set vyšetrení a krvných testov zameraných na tráv. Trakt)
Donášková služba liekov
Predoperačné vyšetrenie (indikované lekárom Mediconet)
24 hodinová návštevná služba všeobecného lekára na území Bratislavy a do 10km od hraníc mesta
Zabezpečenie očkovania proti sezónnej chrípke 1x za rok zdarma
Zabezpečenie očkovania proti klieštovej encefalitíde 1x za rok zdarma
Zabezpečenie očkovania proti hepatitíde 1x za rok zdarma
Prístup do salónika na klinike Mediconet
Nadštandardná izba v prípade akútnej/plánovanej hospitalizácie (podľa možností zariadenia a zdrav. Stavu pacienta)
Preprava pacienta k lekárovi a späť na území Bratislavy
Preprava pacienta medzi dvoma nemocnicami na území Bratislavy
Poukážka na dentálnu hygienu alebo fyzioterapiu v hodnote - - 40 € 80 €
Preventívna prehliadka 1x za rok v rozsahu: BASIC STANDARD COMPLETE COMPLETE EXTRA
captcha