Preventívne prehliadky

KOMPLEXNÉ PREVENTÍVNE PREHLIADKY

Preventívne prehliadky  majú byť cielene zamerané na sledovanie zmien zdravotného stavu, majú odhaliť jeho počiatočné zmeny a tým zabrániť vzniku choroby. Preto je veľmi dôležité, aby sa rozpoznali zdravotné riziká včas a zachytili ochorenie v počiatočnom štádiu, keď je ľahšie liečiteľné a má samozrejme aj lepšiu prognózu.
Dodržiavanie pravidelnosti preventívnych prehliadok je preto veľmi dôležité.
 
BASIC STANDARD COMPLETE COMPLETE EXTRA
Laboratórne vyšetrenie
Sedimentácia erytrocytov
Krvný obraz s diferenciáciou buniek
Cukor v krvi (glykémia)
Lipidové spektrum PLUS (cholesterol celkový, HDL, LDL, TGA
Vyšetrenie funkcie obličiek (kreatinín, urea)
Vyšetrenie pečeňových enzýmov (ALT, AST, GMT, bilirubín)
Funkcia podžalúdkovej žľazy (AMS)
Minerály základné (Na, K, Ca)
Minerály rozšírené (P, Fe)
Vyšetrenie moču kultivačne –LEN MUŽI v rámci urologického vyšetrenia
Vyšetrenie moču diagnostickým papierikom
Vyšetrenie moču chemicky a sediment
Laboratórne vyšetrenie: onco markery
Vyšetrenie stolice na okultné krvácanie – hemokult
PSA – LEN MUŽI
CA-125 – LEN ŽENY
Všeobecné/interné vyšetrenie
Rodinná, osobná a alergologická anamnéza
Vyšetrenie kardiopulmonálneho, cievneho, tráviaceho, pohybového systému
Zmeranie pulzu a krvného tlaku
Orientačné vyšetrenie zmyslových orgánov
Zmeranie výšky a váhy
Výpočet BMI
Zmeranie pulzu a krvného tlaku
Kľudové EKG 12-zvodové
Spirometria
Ultrazvukové vyšetrenie
Brušné orgány + panva
Krk (štítna žľaza, lymfatické uzliny)
Očné vyšetrenie
Vyšetrenie zrakovej ostrosti do diaľky a blízka
Pracovná vzdialenosť – vízus
Vyšetrenie farbocitu
Vyšetrenie predného segmentu oka na štrbinovej lampe
Vyšetrenie očného tlaku bezkontaktným tonometrom
Vyšetrenie očného pozadia
Vyšetrenie oboch očí na autorefraktometri
Urologické vyšetrenie – LEN MUŽI
Fyzikálne vyšetrenie
Vyšetrenie vonkajšieho genitálu
Palpačné vyšetrenie prostaty per rectum
Gynekologické vyšetrenie – LEN ŽENY
Fyzikálne vyšetrenie – palpačné vyšetrenie a vyšetrenie v pošvových zrkadlách
Vyšetrenie prsníkov (USG)
V prípade potreby kolskopické vyšetrenie – mikroskopické vyšetrenie pošvy a krčka maternice
Sonografické vyšetrenie malej panvy intravaginálnou resp. abdominálnou sondou
Dermatologické vyšetrenie
Obhliadnutie kože so zameraním na patologické kožné prejavy
Vyšetrenie podozrivých kožných útvarov dermatoskopom
Prípadné odporučenie na chirurgické riešenie
Fyzioterapeutické vyšetrenie
Zhodnotenie pohybového aparátu so zameraním na chrbticu a panvu
Kardiologické vyšetrenie
Echokardiografia
Záťažové EKG - ergometria
Záverečná lekárska správa
captcha