Deň zdravia

Program realizovaný priamo v spoločnosti

V zamestnaní trávime prevažnú časť dňa a preto je veľmi dôležité vytvoriť také pracovné prostredie, ktoré bude mať pozitívny vplyv na zdravie zamestnancov a ich pohodu pri práci.

Program zameraný na prevenciu je zostavený tak, aby sa účastníci zaujímavou a zrozumiteľnou formou dozvedeli o rizikách ochorení a možnostiach prevencie proti nim.
 
1. Meranie rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení prístrojom Accutrend
 
  • zmeranie hladiny tukov v krvi – cholesterol
  • aktuálna hladina cukru v krvi
  • zmeranie BMI (BODY MASS INDEX)

Vyšetrenie sa realizuje drobným vpichom do prsta ruky. Výsledky sú k dispozícii na počkanie počas niekoľkých minút a celá konzultácia s odberom krvi bude trvať približne  10 minút. Navyše vyšetrenie doplníme o zmeranie krvného tlaku, pulzu a konzultáciu výsledkov u praktického lekára.

Priebeh merania

Vyšetrenie glykémie(cukru)
  • pred meraním je vhodné nejesť – ide o vyšetrenie hladiny cukru nalačno
  • vyvarujte sa akýmkoľvek jedlám, sladkostiam, sladkým a bublinkovým nápojom, alkoholu
  • v prípade, že ste konzumovali ľahšiu stravu, je potrebné rátať s istou odchýlkou 

Vyšetrenie cholesterolu
  • večer pred meraním nie je vhodné konzumovať jedlá s vysokým obsahom tukov a alkohol

 Vyšetrenie tlaku 
  • na vyšetrenie prísť včas a v kľude
  • nekonzumujte alkohol, kávu, väčšie množstvo tekutín

Vyšetrenie BMI- BODY MASS INDEX 
  • na základe vašej výšky tela a hmotnosti vypočítame hodnotu BMI, ktorá nám dá informáciu, či je organizmus v pásme normy, podvýživy , nadváhy alebo obezity.  

2. Vyšetrenie zraku prístrojom Visiolite
 
Vyšetrenie odporúčame ako doplnok preventívnej starostlivosti o zamestnancov pracujúcich prevažnú časť pracovnej doby s počítačom, prípadne s inou zobrazovacou technikou. Daný prístroj je prenosný a umožňuje okamžitú tlač výsledkov merania. Realizuje ho zdravotná sestra s konzultáciou očného lekára a celková dĺžka vyšetrenia je približne 15 minút. 

Vyšetrenie prístrojom Visiolite je orientačné a nenahrádza štandardné vyšetrenie u očného lekára. 
 
3. Seminár – zdravé sedenie v kancelárii a „Škola chrbta“
 
Seminár o bolestivom aj zdravom chrbte, držaní tela a našom pohybovom systéme. Vysvetľuje, prečo nesprávne sedenie môže negatívne vplývať na naše zdravie, ako funguje chrbtica a učí správnu korekciu držanie tela a jednoduché cvičenie vhodné na každý deň.

Dĺžka seminára: 60 minút
Prednášajúci: Fyzioterapeut

3.1. Seminár – zdravé sedenie, alternatívy sedenia vo firme
 
Rozbor pohybových ťažkostí - napr. bolesti chrbta, obmedzená pohyblivosť, sedavý životný štýl, jednostranné preťažovanie (práca, šport, koníčky). Odporučenie individuálneho pohybového programu, športu, vhodnej prevencie vzniku svalovej nerovnováhy a bolestivých stavov.

Do prednášky je zahrnutý nácvik sedenia na dynamickej podložke. 

Konzultácia a poradenstvo s fyzioterapeutom: 10 minút osoba

4. Vyšetrenie dermatoskopom
 
Vyšetrenie vykonáva dermatológ, realizuje sa v terénnych podmienkach (mimo ambulanciu) a je zamerané na vyšetrenie kože a podozrivých kožných útvarov daným prístrojom. Následne Vám dermatológ odkonzultuje výsledok a pri podozrivých znamienkach odporučí ďalší postup formou výmenného lístka. 

Dĺžka merania – približne 10 až 15 minút osoba