Kontakty

RECEPCIA
 
Mgr. Alexandra Kovalčíková
Customer care officer
Staroslivosť o klientov
alexandra.kovalcikova@mediconet.sk
tel. +421 2 32 17 12 11
fax +421 12 32 17 12 30
 
Mgr. Lucia Sokolová
Customer communicator
Klientsky poradca
lucia.sokolova@mediconet.sk
tel. +421 2 32 17 12 11
fax +421 12 32 17 12 30

MEDICÍNSKY PERSONÁL

MUDr. Barbara Galbiati
Head Doctor, Specialist for General and Internal Medicine
Všeobecný lekár pre dospelých a internista
Primár polikliniky
barbara.galbiati@mediconet.sk

Mgr.Ľubica Reháková
Head Nurse
Hlavná sestra
lubica.rehakova@mediconet.sk
 

MANAŽMENT
 
Tomáš Zapletal
General Manager
Generálny riaditeľ
tomas.zapletal@mediconet.sk

Bc. Ingrida Zapletalová
Operational and Marketing Manager
Prevádzková a marketingová riaditeľka
ingrida.zapletalova@mediconet.sk

Bc. Alexandra Dorníková
Executive assistant
Asistentka riaditeľky
alexandra.dornikova@mediconet.sk
mobil: +421 949 655 252
 

PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
 
MUDr. Daniela Križanová, PhD., MPH
Garant for OHC
Garant pracovnej zdravotnej služby
 
 

48.147832, 17.113838